Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dołącz do nas

Instagram misjaUJ

Grupa na FB - rekrutacja

Strona misjauj

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nasze filmy promocyjne

Animacja 60 s

Animacja UJ

#UJHeroes

#misjaUJ - Kampania promocyjna UJ

Film promocyjny UJ

Film promocyjny UJ

Jagiellonix

Jagiellonix - Film promocyjny UJ

Więcej filmów na YouTubie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dzień Otwarty 2017

Dzień Otwarty 2017

Zapraszamy Was do Auditorium Maximum UJ w dniu 24 marca 2017 r. już od godziny 9:00

Oficjalnego rozpoczęcia Dnia Otwartego o godz. 9:45 (Aula Duża A, parter) dokona Prorektor ds. dydaktyki - prof. dr hab. Armen Edigarian oraz Wiceprzewodniczący Samorządu Studentów UJ - Sławomir Adamczyk

PUNKT INFORMACYJNO-REKRUTACYJNY (Hall, parter)

 

WYKŁADY OTWARTE (Aula Duża A, parter)

10:00 - Prof. dr hab. Grzegorz Hess - "Stres a plastyczność mózgu" (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi)
11:00 - dr Zofia Wodniecka-Chlipalska - "Na tropach tajemnic dwujęzycznego umysłu" (Wydział Filozoficzny)
12:00 - dr Jakub Chwalba - "Wolność kopiowania a prawo autorskie" (Wydział Prawa i Administracji)
13:00 - lek. wet. Eliza Niemczycka - "Człowiek i zwierzę - jak nam do siebie blisko i jak daleko" (Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR) 
14:00 - Tomasz Pytko - „Mania studiowania, jak nie dać się zwariować i dobrze wybrać"  - wykład motywacyjny
 

STOISKA 16 WYDZIAŁÓW (Sala Wystawowa, II piętro)

STOISKA ORGANIZACJI STUDENCKICH (Hall, parter)

PREZENTACJE WYDZIAŁÓW

SPOTKANIE Z MISTRZEM

  • PREZENTACJE WYDZIAŁÓW (AULA ŚREDNIA A)

09:15    Wydział Filozoficzny
09:45    Wydział Filologiczny
10:15    Wydział Nauk o Zdrowiu
10:45    Wydział Chemii
11:15    Wydział Lekarski
11:45    Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
12:15    Wydział Farmaceutyczny
12:45    Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
13:15    Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
13:45    Wydział Chemii
14:15    Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
14:45    Wydział Geografii i Geologii

  • PREZENTACJE WYDZIAŁÓW (AULA ŚREDNIA B)

09:15    Wydział Matematyki i Informatyki
09:45    Wydział Prawa i Administracji
10:15    Wydział Polonistyki
10:45    Wydział Historyczny
11:15    Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
11:45    Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
12:15    Wydział Filozoficzny
12:45    Wydział Lekarski
13:15    Wydział Nauk o Zdrowiu
13:45    Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
14:15    Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
14:45    Wydział Historyczny

DODATKOWE PREZENTACJE (AULA DUŻA B)
09:15    Dział Rekrutacji na Studia
10:30    spotkanie z Mistrzem
13:00    Dział Rekrutacji na Studia
14:15    Jagiellońskie Centrum Językowe
14:45    Wydział Prawa i Administracji

DODATKOWE PREZENTACJE (AULA MAŁA)

10:00    Weterynaria UJ-UR
10:30    Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
11:00    Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
11:45    "Jak się uczyć, żeby się nauczyć - Techniki skutecznej nauki"
12:30    Samorząd Studentów - "Studiowanie to nie tylko nauka"
13:30    Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze"
14:00    Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne

DODATKOWE WYDARZENIA na WYDZIAŁACH
Wydział Nauk o Zdrowiu

Wydział Chemii

Wydział Filologiczny

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Wydział Polonistyki

Polonistyczna wycieczka dla zainteresowanych: oprowadzanie po budynkach Wydziału (ul. Gołębia 14-20 i Grodzka 64). Uczestnicy spaceru wejdą do historycznych budynków uniwersyteckich w samym centrum Krakowa, poznają naukowców, którzy opowiedzą, jak różnymi tematami interesuje się współczesna polonistyka, i zobaczą, jak wygląda dzień studenta Wydziału. Start wycieczki: godz. 11 (po prezentacji Wydziału w Auli), zbiórka przed Auditorium Maximum. W razie potrzeby będzie zorganizowana druga tura oprowadzania.

Wydział Geografii i Geologii

Oprowadzanie po Instytucie Nauk Geologicznych (Gronostajowa 3a). Możliwość zwiedzenia  nowego  budynku Instytutu, oddanego do użytku w 2017 roku. Uczestnicy wycieczki zapoznają się z laboratoriami,  salami wykładowymi, zobaczą pomieszczenia studentów i wykładowców. Zbiórka przy budynku Centrum Edukacji Przyrodniczej (przy dinozaurze) o godzinie 16.15.

* * *

Grzegorz Hess – prof. dr hab. nauk biologicznych, neurobiolog. Pracuje w Instytucie Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytucie Farmakologii PAN w Krakowie. Obecnie przewodniczący Komitetu Neurobiologii PAN. Jego zainteresowania naukowe dotyczą elektrofizjologii komórek nerwowych a szczególnie zagadnień plastyczności synaptycznej. W ramach projektów krajowych i międzynarodowych badał m.in. związane z uczeniem i wywołane stresem zmiany plastyczne w korze ruchowej oraz innych częściach mózgu. Autor ok. 90 publikacji naukowych z tego zakresu. ​

lek. wet. Eliza Anna Niemczycka – lekarz weterynarii, asystent i nauczyciel akademicki na kierunku weterynaria w Katedrze Toksykologii Wydziału Farmacji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, autorka i wykładowczyni Jeździeckiej Akademii Weterynaryjnej, specjalistka miesięcznika Świat Koni. Od 2011 roku współpracuje z Kliniką Chirurgii Koni Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie w Lipsku (Niemcy), gdzie obecnie doktoryzuje się w dziedzinie endoskopii górnych dróg oddechowych u koni. Od kilkunastu lat jest właścicielką własnej stajni. Startowała w dyscyplinie konnych rajdów długodystansowych i przygotowywała konie do zawodów rangi międzynarodowej. Jest sędzią PZJ dyscypliny ujeżdżenia i skoków przez przeszkody, Przodownikiem Górskiej Turystyki Jeździeckiej PTTK i autorką licznych publikacji w naukowych pismach weterynaryjnych oraz jeździeckich, w tym w miesięczniku Świat Koni. Eliza Anna Niemczycka jest również koncertującą wokalistką (mezzosopran liryczny) oraz autorką tekstów i muzyki utworów wokalnych.

Zofia Wodniecka jest adiunktem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego ; kieruje Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności LangUsta (www.langusta.edu.pl) , które powstało dzięki subsydium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Naukowo zajmuje się konsekwencjami poznawczymi, a także procesami umysłowymi towarzyszącymi posługiwaniu się językami. Odbyła wiele staży w zagranicznych ośrodkach badawczych, w tym: dwukrotnie na Pennsylvania State University w USA (stypendium Fulbright oraz Mobiliność Plus), York University i w Rotman Research Institute w Toronto, University of New South Wales (GoEight European Fellowship). W latach 2010-2013 była członkiem zarządu europejskiego programu współpracy międzynarodowej: COST Action IS0804 ‘Language Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns and the Road to Assessment’ (Bi-SLI; http://bi-sli.org). Oprócz działalności naukowej, zajmuje się też propagowaniem wiedzy o dwujęzyczności wśród rodziców i nauczycieli prowadząc warsztaty, zajmując się redakcją naukową serwisu informacyjnego „Wszystko o dwujęzyczności” oraz strony dwujęzycznosc.info.

Jakub Chwalba - doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki, pracuje w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Zajmuje się prawem prasowym i  prawem autorskim, szczególnie problematyką autorskoprawnej ochrony dzieł architektury. Przygotował rozprawę doktorską pt. „Utwór architektoniczny. Przedmiot prawa autorskiego”, za którą otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w XIII edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej, ogłoszonego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r., w kategorii praca doktorska.

Tomasz Pytko - student Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Filozoficznym, absolwent europeistyki na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Działacz społeczny, współzałożyciel oraz prezes Stowarzyszenia All In UJ, które zmienia studencką rzeczywistość Krakowa. Wiceprzewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. młodzieży przy Prezydencie Miasta Krakowa. Zaangażowany w TEDxKraków, gdzie koordynuje komunikację zewnętrzną, jego zainteresowania naukowe oscylują wokół problematyki mowy nienawiści w przestrzeni publicznej i internecie. Pasjonata rozwoju osobistego, wystąpień publicznych i personal brandingu. Uczestnik zagranicznych stypendiów, m.in. w USA i we Włoszech. Zawodowo zajmuje się komunikacją w mediach społecznościowych, współpracował m.in. z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Ekonomicznym.